Колледждің ұйымдастыру құрылымы бойынша құжаттар:

– АЭжҚК жарғысы;

– Басқарудың ұйымдық құрылымы;

– Ішкі еңбек тәртібінің ережелері;

– 2021-2025 жылдарға арналған – АЭжҚК – тың стратегиялық даму жоспары.

Білім беру бағдарламасын іске асырудың мақсаттары мен нәтижелеріне сәйкес жыл сайын оқу үрдісінің оқу-әдістемелік, кадрлық және материалдық-техникалық қамтамасыз етілуін дайындау жоспарын қалыптастыруды есепке ала отырып, білім беру бағдарламасының барлық элементтерін қозғайтын оқу пәндерінің бағдарламалары мен оқу пәндерінің бағдарламаларын қайта қарау жүргізіледі.  Колледж мамандықтары бойынша екі деңгейлі және үш деңгейлі білім беру бағдарламаларын әзірлеу және іске асыру 2016-2019 жылдарға арналған Білім және ғылымды дамытудың мемлекеттік бағдарламасына, “Кәсіпқор” Холдингі КЕАҚ-мен “100 нақты қадам” Ұлт президенттік жоспарын жүзеге асыруда әріптестік негізінде жүзеге асырылады.

Модульдік оқу бағдарламасы – бір мамандық шеңберінде кәсіби қызметтің белгілі бір түрлерін орындау үшін қажетті білімді, шеберлікті және құзыреттілікті игеруге бағытталған білім беру бағдарламасының бөлігі.

Жаңа буындағы білім беру бағдарламалары мазмұнының маңызды сипаттамаларына мыналар жатқызуға болады: ашықтық, оқытудың ішкі қозғалысы және технологиялылығы (модульдік бағдарламалар), ОЖЖ мен бағдарламаларда, интеграцияланған білім беру оқу бағдарламаларында іске асырылған білім беру деңгейлерінің интеграциясы мен сабақтастығы (белгіленген деңгей, жоғары деңгей, орта буын маманы).

Құзыреттілікке негізделген оқыту модульдік бағдарламалар түрінде неғұрлым тиімді іске асырылады, бұл ретте оқытудың негізгі принципі еңбек саласы үшін қажетті нәтижелерге бағдарланған.

Осылайша, модульдік тәсіл білім беру бағдарламаларын дараландыруға ықпал етеді, оларды игеру қарқыны мен уақытын белгілеуге, әр студенттің оқу материалын түсінудегі және білудегі олқылықтарды дер кезінде анықтауға мүмкіндік береді.

       Құзыреттілік-критерийлік тәсілге негізделген білім алушылардың жетістіктерін бағалаудың жаңа әдістері мен технологияларын енгізілді.

Балдық-рейтингтік әріптік жүйесі:

– оқытушыға оқу жетістіктерінің әр деңгейіндегі білім алушылар  санатын объективті бағалауға және сенімді түрде саралауға мүмкіндік береді;

–жаңа шешімдер іздеуге және ғылыми-шығармашылық белсенділікті (креативті құзыреттілікті) дамыта отырып, оқу және оқудан тыс уақытта білім алушылардың жүйелі түрде өзіндік белсенді қажеттілігін ынталандырады;

–оқу мен жеке жетістіктерін өзіндік бағалау рефлексияға әсер етеді. Рефлексия мінез-құлықты және өзін-өзі дамытуды реттеудің негізгі факторына айналады және білім алушының болашақтағы жетістіктерін алдын-ала анықтайды.

Оқу пәні/модулі бойынша білім алушылардың үлгерімін ағымдағы бақылау теориялық және практикалық сабақтардың, өндірістік оқыту мен практиканың әрбір тақырыбы бойынша жүргізіледі.

Ағымдағы білімді бақылаудың мақсаты білім алушылардың оқу процесі барысында оқытылатын пәндер / Модульдер мазмұнын меңгеру сапасын тексеру болып табылады. Ағымдағы бақылау топтық сабақтар (семинарлар, практикалық сабақтар және т.б.) барысында оқытушы таңдаған нысанда жүзеге асырылады.

Үлгерімді ағымдағы бақылаудың түпкілікті нәтижесі бағалау өлшемшарттары үшін барлық бағалардың орташа арифметикалық сомасын есептеу арқылы жүргізіледі және оқу нәтижесі бойынша білім алушының рейтингі ретінде ресімделеді

АЭжҚК-де білім беру бағдарламаларының сапа мониторингі ай сайынғы аттестаттау, сынақ және емтихан түрінде аралық аттестаттау, 3-4 курстарда арнайы пәндер бойынша білім кесіндісі, қорытынды аттестаттау, білім сапасын тәуелсіз бағалау  нәтижелері бойынша жүзеге асырылады.

Атырау энергетика және құрылыс колледжінің оқу процессі қашықтан оқу және дәстүрлі форматында жүргізіледі.

Колледж студенттерінің мүмкіншіліктеріне сәйкес оңтайландыру жұмыстары жүргізілуде, пән оқытушылары жұмыстың оңтайлы және әртүрлі түрлерін (видеосабақтар, өзіндік жұмыс, тікелей (online) сабақтарды жүзеге асыру үшін чат-сабақтар Zoom қосымшасында және сабақ материалдары, ЕduS білім беру платформасын қолданып кері байланысты орнатып, қашықтан оқыту технологиясын жүзеге асырып отыр.

ЕduS білім беру платформасы мынандай мүмкіндіктер береді:

 • Пайдаланушылармен жұмыс істеуге ыңғайлы жүйе;
 • Колледждің құрылымы мен кадрлық құрамы туралы ақпарат
 • Оқыту түрлері және оқу журналдарының барлық түрлері бар
 • Мониторинг және статистикалық бақылау жүйесі
 • Ата-аналарға, мұғалімдер мен студенттерге арналған тегін мобильді қосымша
 • EDUS платформасы арасындағы орталықтандырылған деректер қоры жеке істерді жылжыту процесін синхрондайды және жеңілдетеді

Жүйеде оқытудың бірнеше түрі қарастырылған:

 1. Оқытудың дәстүрлі бағдарламасы
 2. Дуальды
 3. Модульды

Білім беру жүйесінің негізгі механизмі Оқу үрдісі  болып табылады. Жүйеде оқу үрдісі екі деңгейде жүргізіледі: біріншісі – колледж әкімшілігі; екіншісі – колледж мұғалімдері. Колледж әкімшілігі әр мамандықтың стандарттарына сәйкес оқу пәндері мен сағаттарын анықтайды және олар үшін сабақ кестесін жасайды. Ал мұғалімдер бекітілген сағаттарға тақырыптық жоспар құрып, өз кезегінде электрондық журналдарды толтырады.

ЕДУС жүйесі колледж басшылығына оқу үрдісі мен сапасын және т.б. процестерді бақылауға мүмкіндік береді.

Бұл жүйеде мониторинг екі деңгейде жүргізіледі: біріншісі колледж деңгейінде, екіншісі Білім басқармасы деңгейінде. Барлық статистикалық деректер, білім беру нысандары, есеп беру жүйесі автоматты екі деңгейлі түрде  әкімшілерге жіберіледі. Барлық есеп нысандары Білім Министрлігінің № 502 бұйрығына сәйкес жүзеге асырылады. Қажетті ақпараттарды MS Excel немесе PDF пішімінде экспорттауға болады.  Студенттердің білімін аралық, ағымдағы және қорытынды бақылау алдын ала құрастырылған және студенттер мен комиссия мүшелеріне жеткізілген кесте бойынша жүзеге асырылады. Білім алушылардың өзіндік жұмысы оқу үдерісін ұйымдастырудың әртүрлі формаларында үлкен орын алады: оқу сабақтарында – сабақтарда, практикалық және зертханалық сабақтарда, оқу тәжірибелерін өткізуде. Өзіндік жұмыс жүйесінде курстық жұмыстарды, дипломдық жобаларды, презентацияларды, ситуациялық тапсырмаларды, топтық және жеке жобаларды орындауға ерекше орын беріледі. ПБ мәжілістерінде міндетті консультациялар кестесі бекітіледі, онда оқытушылар өз бетінше жұмыс тақырыптары бойынша сұрақтарға жауап бере отырып, білім алушылармен міндетті түрде кездеседі. Консультацияны кестеге сәйкес бөлім меңгерушілері бақылайды. Үй тапсырмаларын орындау, оқулықтар бойынша материалды оқу, пәндер бойынша қосымша әдебиеттерді оқу,   нормативтік материалдарды оқу, рефераттар, хабарламалар, баяндамалар дайындау, схема-Конспектілер, тақырыптық кроссвордтар құрастыру, конспектілеу және т.б. – осының барлығы колледжде кең таралған аудиториядан тыс өзіндік жұмыс формалары. Білім алушылармен аралық аттестаттауды өткізуді ұйымдастыру мақсатында аралық аттестаттау кезеңінде емтихандар мен консультациялардың кестесі жасалады. ЕДУС жүйесінде жазбаша немесе тестілік аралас нысандарда емтихандар өткізіледі. Аралық аттестаттау кестесі оқу жылына бекітілген оқу процесінің кестесіне сәйкес және қолданыстағы оқу жұмыс бағдарламалары мен жоспарлары негізінде жасалады. Аралық аттестаттау кестесін жасау кезінде мынадай шарттар ескеріледі:

 • аралық аттестаттауды өткізу мерзімі оқу процесінің кестесінде бекітілген мерзімдерге сәйкес келуі тиіс;
 • студенттерге әр емтиханға дайындалуға уақыт беру.

Колледждегі білім алушыларды қорытынды аттестаттау мемлекеттік емтихан немесе дипломдық жобаларды қорғау түрінде МЖБС белгілеген нысанда оқу процесінің кестесінде және жұмыс оқу жоспарларында көзделген мерзімде өткізіледі.  Құжат айналымын реттеу және құрылымдық бөлімшелердің қызметін бақылау үшін сапа менеджменті жүйесі  құрылды. Жыл сайын Колледж стр ИСО 9001-2015 СМЖ сыртқы бағалау рәсімінен өтеді, колледждің ішкі аудит тобы жұмыс істейді.