Колледждің ажырамас оқу процесінің маңызды құрамдастарының бірі – оқу-әдістемелік жұмыс, бұл басқару мен оқытушылар құрамы ұйымдастыратын және оқу пәндерін оқыту әдістемесін жетілдіруге, жаңа әдістемелер мен оқу-әдістемелік құралдарды әзірлеп, енгізуге бағытталған, оқу процесін ұйымдастыру мен дамытудың тиімділігін қамтамасыз ету мақсатында оны жан-жақты қолдау, жоғары кәсіби кадрлармен қамтамасыз ету.
Колледждегі оқу-әдістемелік жұмыс келесі бағыттарды қамтиды:

1) нормативтік құқықтық құжаттарды, білім беру органдарының ұсынымдарын, білім беру және бағдарламалық құжаттаманы зерделеу, талдау және іске асыруды ұйымдастыру, оларды жетілдіру бойынша ұсыныстар енгізу;

2) жаңа оқу жоспарларын зерттеуді ұйымдастыру және оларды оқу үдерісіне енгізу бойынша ұсыныстар;

3) еңбек нарығының талаптарын ескере отырып, стандарттар мен оқу жоспарларына өзгерістер енгізу туралы ұсыныстар енгізу;

4) ағымдық, аралық бақылау нәтижелерін талқылау, білім алушылардың білім, білік және дағдыларының сапасын талдау және нәтижелерін жақсарту бойынша ұсыныстар әзірлеу;

5) педагогикалық тәлімгерлікті ұйымдастыру, жаңадан келген педагогикалық қызметкерлерге және өндірістік оқыту шеберлеріне оқу сабақтарын дайындау мен өткізуге, оқу әдістемелік және сыныптан тыс жұмыстарды дамытуға көмек көрсету;

6) сабақтарға өзара қатысуды ұйымдастыру, ашық сабақтар өткізу және оларды талқылау;

7) педагогикалық, әдістемелік әдебиеттерге, әдістемелік әзірлемелер мен оқу құралдарына, техникалық оқу құралдары мен электронды-есептеу машиналарына шолулар ұйымдастыру.

Оқу – әдістемелік қызмет бағыты бойынша колледждің педагогикалық ұжымы оқытушының оқу жылына өзіндік даму жоспарын құрастырады. Бұл құжатта оқытушының инновациялық білім беру қызметі, оқудан тыс Қызмет, ғылыми-зерттеу қызметі сияқты бөлімдер көрсетіледі.

Инновациялық білім беру қызметі ТжКБ саласындағы нормативтік-құқықтық актілерді зерделеуді, оқу жұмыс бағдарламаларын, ОӘК, сабақ бойынша жоспарлауды, зертханалық және практикалық сабақтар мен сабақтарды өткізуге арналған материалдарды әзірлеуді және жетілдіруді, ашық сабақтар өткізуді әдістемелік әзірлеуді қамтиды. Осы бөлімде мамандықтар мен біліктіліктің оқу жоспарларын әзірлеу және жетілдіру, “Кәсіпқор “Холдингі” КЕАҚ тәжірибесін тарату, білім беру бағдарламалары мен әдістемелік материалдарды сараптау, шығармашылық топтарға қатысу көрсетіледі.

“Оқу-әдістемелік жұмыс “процедурасының түрлеріне сәйкес барлық оқытушылар өзара сабаққа қатысу журналдарын жүргізеді, өзара сабаққа қатысу парақтары толтырылады және ашық сабақ кестелері бекітілді, олардың нәтижелері бөлім отырыстарында талқыланады. Педагогикалық шеберлікті жетілдіру мақсатында колледж әдіскері әдістемелік апталар өткізеді, оның ішінде оқытушылар оқытудың педагогикалық технологияларын көрсетуге және таратуға мүмкіндіктері бар. Оқу сабақтарына қатысу кестесі әдіскер әзірлеген және колледждің әкімшілік деңгейінде бекітілген.  Колледждің МС отырыстарында өткізілген әдістемелік іс-шаралардың нәтижелері талданады.

Кадрлық  әлеуеттің  біліктілігін арттыру сондай-ақ:

– халықаралық, республикалық, облыстық деңгейдегі конференцияларға қатысу;

– озық педагогикалық тәжірибені жалпылау және тарату;

– типтік оқу құжаттамасын әзірлеу;

– қалалық, облыстық, республикалық семинарларда, педагогикалық оқуларда жұмыс;

– кәсіби шеберлік байқауларына қатысу;

– түрлі деңгейдегі басылымдарда әдістемелік материалдарды жариялау;

– педагогикалық инновацияны құру (лицензиялау) және т. б.

Жыл сайын колледж оқытушылары кәсіби шеберлік байқауларына қатысады: “Үздік педагог”, “Үздік өндірістік оқыту шебері”, “Үздік куратор”, “арнайы пәндердің үздік оқытушысы” және т. б.

Озық  педагогикалық тәжірибені талдау және тарату бойынша жұмысты ұйымдастыру оқу-әдістемелік жұмыстың маңызды бағыты болып табылады. Колледжде қолданылатын тәжірибені таратудың нысандары – мастер-кластар, баяндамалар,  әдістемелік әзірлемелер, ашық сабақтар, онлайн семинарлар, халықаралық онлайн-конференциялар, педагогикалық оқулар, жыл сайын өткізілетін конкурстар. Ең жақсы оқытушылар мен ӨО шеберлері тиісінше қалалық, облыстық, аймақтық,республикалық және халықаралық ғылыми-әдістемелік шаралар мен конкурстарға қатысады.

Колледж оқытушыларға жұмыс оқу бағдарламалары мен оқу-әдістемелік кешендерді әзірлеу бойынша белгілі бір талаптар қояды.

Бар:

1.Курстық жұмыстарды жазуға арналған әдістемелік нұсқаулар.

2.Дипломдық жобаны орындау бойынша әдістемелік ұсыныстар.

3.Күнделік, есеп құрастыру бойынша әдістемелік ұсыныстар.

Колледждегі білім беру бағдарламаларының пәндері бойынша оқу-әдістемелік материалдарды ұсынудың негізгі нысаны ОӘК болып табылады, ол техникалық және кәсіптік білім берудің мемлекеттік білім беру стандарттарында көзделген міндеттерді барынша толық іске асыру үшін оқыту жүйесінің, әдістері мен құралдарының ұйымдастырушылық және мазмұнды тұтастығын қамтамасыз етуге арналған пән бойынша оқу-әдістемелік материалдардың жиынтығын білдіреді.

Колледждегі педагогикалық қызметкерлерді аттестациядан өткізу тәртібі, шарттары және мерзімділігі педагог қызметкерлер мен оларға теңестірілген тұлғаларды аттестаттаудан өткізу ережелері мен шарттарына сәйкес жүзеге асырылады (ҚР БҒМ 2016 жылғы 27 қаңтардағы № 83 бұйрығы)., педагог қызметкерлер мен оларға теңестірілген тұлғалардың кәсіптік құзыреттілігін бағалау негізінде біліктілік талаптарына сәйкестігін анықтау мақсатында, сондай-ақ педагог қызметкерлерді аттестаттаудан өткізу кезінде бірыңғай тәсілді қамтамасыз ету үшін педагог қызметкерлерді аттестаттау туралы ереже бекітілсін. Жыл сайын колледж бойынша бұйрықпен бекітілген жоспар бойынша жұмыс істейтін АК құрылады. АК мәжілістерінде мынадай мәселелер қаралады: аттестаттау ережелерімен, аттестаттау кестесімен танысу, аттестатталушылардың тізімін бекіту, АК жұмыс жоспарын бекіту, аттестаттауға жататын оқытушылардың шығармашылық есептері және оны жинақтау. АК отырысының қорытынды хаттамалары негізінде аттестаттау нәтижелері бойынша мәлімделген санатты беру немесе бар санатты растау туралы бұйрық шығарылады және белгіленген үлгідегі куәлік беріледі.